Home


Hue Photo Gallery - Bộ sưu tập phong cảnh Huế

Là kinh đô của triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam với 9 chúa 13 vua. Với dòng sông Hương thơ mộng chảy quanh hệ thống đền đài, cung điện. Hệ thống cung điện, lăng tẩm của các vua triều Nguyễn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.